(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele, din data de 19 decembrie 2019

PROIECTUL

 ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  19 decembrie  2019:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 12 decembrie 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2020 a concediului de odihna anual neefectuat din anul 2018 și din anul 2019 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator RIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei – iniţiatori consilieri locali: Voicescu Nicoleta Teonia, Bălășescu Marius, Gâdea Sorin, Munteanu Gheorghe, Jitaru Gheorghe

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii estimate a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și încheierii unui Act Adițional în acest sens –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe  titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 87 –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele str. Bolnoc nr. 177 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  Săcele, str. Nicolae Nicoleanu nr. 6A – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul – teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 79 – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – Bretea str. Armata Română – Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – Bretea B-dul George Moroianu – Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – Bretea str.Movilei – Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI – Bretea str.Câmpului – Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire Cresă în cartierul Electroprecizia” din Municipiul Sacele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Rețea de apă cartier Cernatu” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre Privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Rețea de canalizare menajera cartier Cernatu”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Vilagi Sandor și Vilagi Codruța-Mariana prin mandatar Grăjdeanu Constantin, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 20 mp înscris în CF nr.116212 al localității Săcele, nr. cad.116212 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație și a declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor imobile – terenuri situate în zona străzii Plugarilor și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 2554 mp curți-construcții- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului identificat în CF nr. 5166 Satulung, nr.top 7141/36/1/1/1/1 (nr.cad 623), a imobilului identificat în CF nr. 5167/N Satulung, nr.top 7141/36/1/1/1/2 (nr.cad 624), a imobilului identificat în CF nr. 115325 Săcele (Nr. CF vechi 3570A+100),  top 7141/36/1/1/2- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor înscrise în CF nr.105916 Săcele, CF nr.108464 Săcele, CF nr.102388 Săcele, nr.top.1954/1/2/94, 1954/1/2/95, CF nr.109335 Săcele, CF nr.113846 Săcele, CF nr.111976 Săcele, cad.1631, nr.top.1954/1/2/29, CF nr.112689 Săcele, nr.top.1954/1/2/69 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 • Informare cu privire la indemnizația Consiliul de Administrație RPLP Săcele R.A.
print