(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 27 august 2020

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  27 august 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 30 iulie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 18 august 2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii financiare elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2019 – 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 93/26.03.2020 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcțIi  ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal Săceleiniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. B, etaj 2, 10 către titularul contractului de închiriere   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, 6 către titularul contractului de închiriere – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție  2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 125,00 lei/mc  pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 164,  UP VI Tărlung, u.a.43B,  pentru producția anului 2020 și 2021   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit  a cantității de 15 mst  lemn de foc, către  Biserica  Ortodoxă  Sfântul Nicolae Baciu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu Loredana-Nicoleta pentru imobilul-teren identificat în CF nr.108978 Săcele, în suprafață de 800 mp, situat în zona străzii Livezii și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numitei Gheorghe Elena, la dreptul de proprietate asupra imobilelor-terenuri în suprafață de 23 mp, înscris în CF nr.117169 al localității Săcele, nr. cad.117169 și în suprafață de 3 mp, înscris în CF nr. 117168 Săcele, nr.cad.117168 și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 117261 Săcele, în suprafață de 135 mp și a imobilului înscris în CF nr. 117260 Săcele, în suprafață de 433 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,  4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 351 Cernatu  -nr.top (644,645,646,647)/3/1 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114209 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 158/2020 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele, aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 

 1.  Diverse
print