(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 17 septembrie 2020

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  17 septembrie 2020:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 27 august 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. dr. Mihail BENCZE – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna august 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

  1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. 208/27.08.2020 privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial și liceal din  Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2019 – 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților Szelyes Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei la dreptul de proprietate asupra mobilului– teren în suprafață de 5141 mp, înscris în CF nr. 110698 Săcele, reprezentând strada Gospodarilor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2,  4.

  1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dezmembrării imobilului identificat în CF nr.107518 Săcele,  cad 107518, în suprafață de 3279 mp , proprietar Municipiul Sacele, domeniul public  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de actualizare informații tehnice în vederea modificării suprafeței  imobilului înscris în CF nr. 106953 Săcele, situat în Municipiul Săcele , Str. Barajului nr. 51 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

8. Diverse

print