(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordine de zi a Ședințe extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele convocate de îndată, în data de 6 iunie 2023

Se convoacă, în sedinţă extraordinară convocată de îndată, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 06.06.2023, orele 15:00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Mihai Eminescu nr. 4, Sala de şedinţe a Serviciului Poliția Locală – et. 2, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următorul Proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 316/27.09.2022 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea devizului general pentru investiția „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

print