(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Noi facilități la transportul public local

Consiliul Local Săcele, în ședința ordinară din data de 26 iunie, a aprobat o serie de noi facilități pentru transportul public local:
– pensionarii cu domiciliul în Municipiul Săcele vor beneficia de o reducere de 50% a tarifului de călătorie pe linia de transport public local Garaj – Poienelor, începând cu data de 1 iulie 2020.
– elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu domiciliul în Municipiul Săcele , beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de „Abonamente lunare gratuite pentru elevi”
– studenţii înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de abonamente de călătorie cu tarif redus de 50 %
– persoanele cu o pensie al cărei cuantum nu depăşeşte 1000 lei vor beneficia de un număr de 16 călătorii gratuite
– persoanele cu o pensie al cărei cuantum se încadrează între 1001 lei – 1200 lei vor beneficia de un număr de 12 călătorii gratuite
– persoanele cu o pensie al cărei cuantum se încadrează între 1201 lei – 1400 lei vor beneficia de un număr de 8 călătorii gratuite
– studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate
– elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi acei pentru care s-a stablit o măsură de protecţie specială sau tutelă, domiciliați pe raza Municipiului Săcele, beneficiază de gratuitate totală
– persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali profesioniști ai acestora, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, insoțitorii copiilor cu handicap accentuat în prezența acestora, însoțitorii persoanelor cu handicap grav,în prezența acestora,insoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, indiferent de localitatea de domiciliu, beneficiază de gratuitate totală
– donatorii de sânge cu domiciliul pe raza Municipiului Săcele, beneficiază, de gratuitate totală, timp de o lună
– persoanele care reprezintă cazuri sociale deosebite, elevii, studenţii, sportivii şi alte persoane fizice române sau străine cu merite deosebite, pe baza documentelor justificative deținute de solicitanți,conform procedurii interne a operatorului de transport beneficiază de gratuitate totală

print