(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Modificare parțială PUZ ”Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări-str. Neptun

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – Modificare parțială PUZ ”Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu HCL 90/11.06.2010 (modificare zonă servicii) și PUZ ”Construire ansamblu de locuințe, aprobat cu HCL 17/28.01.2010, strada Neptun, Municipiul Săcele,  PUZ inițiat de SC Dia Skogen SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 14.05.2021, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție și documentația depusă în vederea emiterii avizului de oportunitate.

Până la data de 28.05.2021, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print