(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Model unic de blocator al locului de parcare

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștință cetățenilor faptul că pentru parcările de reședință de municipiu este acceptat doar un model unic de blocator al locului de parcare.

Acesta trebuie să fie de culoare galbenă, cu o înălțime de 450 mm, o bază de 450 de mm, iar grosimea barei de Φ 45.

Modelul unic a fost aprobat în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din Municipiul Săcele, iar montarea acestui dispozitiv a fost aprobată prin HCL 110/24.05.2018. Orice alt model montat atrage după sine sancțiuni. De asemenea, titularul abonamentului de parcare care își montează un astfel de dispozitiv are obligația de a menține în bună stare (reparații, vopsire) dispozitivul de blocare.

print