(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

Iarna determină întotdeauna, o creştere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzire, bineînţeles, cele defecte, improvizate sau nesupravegheate. Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România la gospodăriile cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 6% ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate să apară la sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:

.  verificarea cu grijă a sobelor, canalelor şi coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;

 .  tencuirea şi văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor, deoarece căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat prin cutremure, vibraţii, alunecări de tren etc. ori datorită vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc;

.  curăţarea canalelor şi coşurilor de fum premergător sezonului rece. Trebuie ştiut că scânteile şi particulele aprinse ce ies pe coş pot ajunge la distanţe de 25 – 30 m şi sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii;

.   la trecerea prin planşee, zidăria coşului se va îngroşa cu un strat de 25 cm, lăsându-se un spaţiu de 20 cm între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;

.   distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului nu trebuie să fie mai mică de 10 cm .   montarea pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, a unei bucăţi de tablă cu dimensiuni de 0,50 × 0,70 m;

.   nu se vor introduce în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu se va lăsa uşa de la focar deschisă şi nu vor fi supraîncălzite sobele;

.  sobele de metal se vor amplasa la distanşă de minim 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; daca pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm.

Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşeaşcă cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;

.  sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei;

.  folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

.   nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii; nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

.  focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor; .  se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;

.  coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificateşi întreţinute.

.   nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi copiii în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:

.  verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;

.   interzicerea supraalimentării cu combustibil;

.   alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;

.  curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunză­toare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

.   nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu

improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc;

reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;

.   nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora; .   nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

.  vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni;

 .   reşourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare;

.   reşourile improvizate şi artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora şi a deficienţelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalaţiei electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ştechere etc).

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest duşman care este INCENDIUL, puteţi trăi în linişte, fără grija că viaţa şi bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de flăcări.

print