(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Lista beneficiarilor de finanțări nerambursabile, cultură, sport, culte, pe anul 2022

În urma finalizării procedurii de selecție și evaluare, autoritatea finanțatoare Municipiul Săcele anunță lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive, programe, proiecte și acțiuni culturale și programele cultelor religioase din Municipiul Săcele recunoscute de lege în România, pe anul 2022, în ordinea punctajelor obținute și în funcție de creditele bugetare aprobate:

 

     Nr. crt  

Beneficiar

 

 Titlu proiect

Punctaj obținut Suma aprobata – lei-
ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE (credite bugetare alocate: 75 000 lei)
1 Asociația Club Sportiv Rugby Săcele „Rugbyul sacelean-juniori si minirugby” 77,00 47 000
2 Club Sportiv Babarunca Sacele „ Orientare.Performanta.Recreere in aer liber” 75,29 16 000

 

3 Asociatia Club Sportiv Active Sky Sacele „Schiul alpin sacelean” 65,00 12 000
4 Asociatia Ryu Sacele „Lupte libere- initiere si performanta” 37,00 nealocat
  PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 75 000 lei)
1 Asociaţia Culturala Junii Saceleni  

Festivalul „Sacelele in sarbatoare.Traditii si obiceiuri de iarna”

76,43 21 000
2 Asociaţia  Ceangailor Barsa „Caiete Sacelene 4. Istoria ceangailor pe intelesul copiilor”

 

75,29 16 000
3 Asociatia Zestrea Saceleana „Mocanii ,stradanii si rod” 73,14 11 000
4 Asociaţia Despartamantul Astra Fratii Popeea Sacele „Centenarul incoronarii  regelui Ferdinand si implicarea sacelenilor.Personalitati marcante”

 

72,00 8 500
5 Asociaţia „Izvorul” Săcele „Izvorul 100” 70,71 7 500
6 Asociatia HMIK „Targ de Craciun,editia a 11 a” 69,57 7 000
7 Asociatia Barcasagi Csango Egyesulet „Evenimente de arta populara pentru comunitate” 68,00 4 000

 

 

    PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 150 000 lei)
Nr. crt  

Beneficiar

 

Obiectul cererii

Suma aprobata – lei-
1 Biserica Evanghelică- Lutherană din România- Parohia Satulung Suseni Lucrari de intretinere si reparatii biserica

 

50 000
2 Parohia Ortodoxa Romana  Săcele Garcini Continuarea lucrarilor de construire a lacasului de cult

 

50 000
3 Biserica Ortodoxa  Romana Cernatu Reabilitare sistem de evacuare a apelor pluviale si realizarea unui dren in jurul bisericii

 

50 000

Proiect pentru  acțiuni si programe sportive care este declarat neeligibil:

Nr. Crt. Solicitant Titlu proiect
1 Asociatia Ryu Sacele „Lupte libere- initiere si performanta”
Observaţii: Comisia a respins acest proiect fiind neeligibil  deoarece , proiectul propus nu a intrunit minimul de punctaj conform Capitolului 8 art.11.4 din Regulamentul privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul local al Mun.Sacele a proiectelor sportive anexa la HCL 27/15.02.2016 ,coroborat cu Regulamentul General anexa la HCL 24/15.02.2019. Cap.V art.51 care stipuleaza faptul ca  ”Nu poate fi luat in considerare spre finantare un proiect care nu a intrunit un minim de 65 de puncte.”

Solicitanții de finanțare nerambursabilă pot formula contestații asupra modului de organizare și desfășurare a selecției și să le depună în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției,  soluționarea acestora făcându- se  în termen de 5 zile lucrătoare.

Autoritatea contractantă , Municipiul Săcele , atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de evaluare și selecționare

  1. Munteanu Gheorghe- consilier local -presedinte
  2. Jonas Andras- consilier local -membru
  3. Medianu Gheorghe- consilier local – membru
  4. Gindac Nicolae- consilier local- membru
  5. Popescu Gabriela- consilier local – membru
  6. Lungu Costin Dragoș- administrator Centrul Multicultural- membru
  7. Dascălu Bianca- cj. Biroul juridic -membru

Secretar: Gadea Elena

print