(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă pentru cultură, sport și culte

În urma finalizării procedurii de selecție și evaluare, autoritatea finanțatoare Municipiul Săcele anunță lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive, programe, proiecte și acțiuni culturale și programele cultelor religioase din Municipiul Săcele recunoscute      de lege în România, pe anul 2023, în ordinea punctajelor obținute și în funcție de creditele bugetare aprobate:

Nr. crt.            Nr. crt  

Beneficiar

 

 Titlu proiect

Punctaj obținut Suma aprobata – lei-
ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE (credite bugetare alocate: 100 000 lei)
1 Asociația Club Sportiv Rugby Săcele „Rugbyul sacelean 2023-juniori si minirugby” 82,00 61 000
2 Club Sportiv Babarunca Sacele „ Orientare si MTB-O la Sacele ” 82,00 18 000

 

3 Asociatia Club Sportiv Ryu Sacele „Lupte libere- initiere si performanta” 69,71 21 000
  PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 100 000 lei)

 

 
1 Asociatia HMIK „Targ de Craciun,editia a 12 a” 81,29 10 000
2 Asociatia STAR DANCE STUDIO ,, GLORIA DANCE ” 73,57 11 000
3 Asociaţia  Ceangailor Barsa „Spijinirea activitatilor culturale ale ansamblului folcloric Keknefelejcs ”

 

72,14 15 000
4 Asociaţia Culturala Junii Saceleni ,,Festivalul „Sacelele in sarbatoare.Traditii si obiceiuri de iarna” 71,71 29 000
5 Asociatia Despartamantul Astra Fratii Popeea Sacele ,,Fratii Popeea in cultura saceleana” 66,00 27 000
6 Asociaţia „Izvorul” Săcele „150 de ani de scoala in Satulungul Sacelelui” 65,67 8 000

 

PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 200 000 lei)

Nr. crt  

Beneficiar

 

Obiectul cererii

Suma aprobata – lei-
1 Biserica Ortodoxa Romana Sf.Nicolae –Baciu Sacele Lucrari de consolidare si subzidire a gardului bisericii Sf.Nicolae -Baciu

 

80 000
2 Biserica Evanghelica-Lutherana din Romania-Parohia Baciu Reparatii curente la Biserica Evanghelica-Lutherana din Romania Parohia Baciu

 

70 000
3 Biserica Ortodoxa  ,,Nasterea Sf.Ioan Botezatorul” Turches II Lucrari de renovare a tencuielii exterioare a Bisericii ‚,Nasterea Sf.Ioan Botezatorul”

 

50 000

Solicitanții de finanțare nerambursabilă pot formula contestații asupra modului de organizare și desfășurare a selecției și să le depună în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției,  soluționarea acestora făcându- se  în termen de 5 zile lucrătoare.

Autoritatea contractantă , Municipiul Săcele , atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de evaluare și selecționare

  1. Munteanu Gheorghe- consilier local -presedinte
  2. Jonas Andras- consilier local -membru
  3. Medianu Gheorghe- consilier local – membru
  4. Gindac Nicolae- consilier local- membru
  5. Popescu Gabriela- consilier local – membru
  6. Lungu Costin Dragoș- administrator Centrul Multicultural- membru
  7. Dascălu Bianca- cj. Biroul juridic -membru

Secretar: Gadea Elena

print