(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Lansarea proiectului ” CONSOLIDAREA CAPACITATII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19”

Spitalul Municipal Sacele, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 508/29.03.2021 anunță începerea proiectului ” CONSOLIDAREA CAPACITATII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19”, cod SMIS 2014+ 139777, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Perioada de implementare a Proiectului este de 22 luni, respectiv între data 01 Martie 2020 și data 31 Decembrie 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului constă în imbunatatirea capacitatii de gestionare a crizei sanitare si a capacitatii de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARSCoV- 2 dar si raspunsul în timp util si eficient al spitalului Municipal Sacele la criza COVID – 19 toate acestea contribuind la atingerea unei capacitati adecvate de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare”. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 ”Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARSCoV-2/ de gestionare a crizei sanitare”.

Obiectivul specific ale proiectului este:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea si cresterea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 in cadrul spitalului municipal Sacele.

În urma implementării proiectului sunt așteptate a fi obținute următoarele rezultate:

  1. 1 unitate medicala dotata cu echipamente medicale
  2. 1 unitatate medicala dotata cu echipamente de protectie
  3. 1 serviciu de informare si publicitate
  4. 1 raport de audit financiar
  5. 1 proiect implementat
  6. 1 cerere de finantare elaborata si depusa la autoritatea de management

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 10.980.489,28 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională –10.942.489,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 0,00 lei, valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului – 0,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 38.000,00 lei.

Date de contact beneficiar:Loc. Sacele, Str. Oituz, nr. 54, județul Brașov, România, cod poștal 505600, telefon 0368404752, fax 0368404752, poştă electronică: secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro, persoana de contact POINAREANU IONUT –Manager de proiect UIP.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close