(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent „Zonă de locuințe, intravilan, Municipiul Săcele

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat,  intenția de elaborare a PUZ și RLU aferent – „Zonă de locuințe – intravilan, Municipiul Săcele, Str. Câmpului F.N.”,  PUZ inițiat de Savel Nicolae.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 11.04.2014, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, este afișat ”Avizul prealabil de oportunitate”.

Până la data de 11.05.2014, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în str.Piața Libertății nr.17 – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă este doamna Geta Necula.

print