(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent P.U.Z. Modificator Apa Rece, Camping Dârste, Etapa 1

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștinta publicului interesat, intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent P.U.Z.  Modificator Apa Rece, Camping Dârste. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 27.01.2017, pe website-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anuntul de inițiere.

Până la data de 10.02.2017, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr.17,  Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă, Alina Vănășilă.

print