(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – Zona Centrală.

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – Zona Centrală.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 22.06.2018, pe site-ul Municipiului Sacele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție.

Până la data de 06.07.2018, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print