(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent „Construire locuințe și funcțiuni complementare”, Săcele P.U.Z. inițiat de Csiki Ștefan

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat intenția de elaborare a PUZ și RLU aferent – „Construire locuințe și funcțiuni complementare”, Săcele,  PUZ inițiat de Csiki Ștefan.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2002, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 01.04.2014, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat avizul prealabil de oportunitate.

Până la data de 15.05.2014, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr.17 – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – doamna Mihaela Gubernat.

print