(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Înștiințare organizare concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante – Serviciul Asistență Socială

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE, județul BRAŞOV, publică anunțul privind

organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Data publicare a anunțului: 06.03.2023

Funcțiile publice scoase la concurs:

– Referent, clasa III, grad asistent, SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA – 174439

– Referent, clasa III, grad asistent, SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA – 174440

– Referent, clasa III, grad asistent, SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA – 174441

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 06.04.2023 10:00, primaria municipiului sacele

 

Perioada de depunere a dosarelor 06.03.2023 – 27.03.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunerii contestației  la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționarii contestației  la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru Referent – 174439Clasa III, Grad asistent, SERVICIU ASISTENTA SOCIALA

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

 -Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată  cu tematica: Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica : Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare  cu tematica:  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu tematica:  legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Hg 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap. cu tematic:  normele metodologice aprobate prin HG 268/2007 de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 1. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica cu tematica Legea 416/2001 privind venitul minim garantat HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu tematica:  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica cu tematica  Codului muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicat cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru Referent – 174440 – Clasa III, Grad asistent, SERVICIU ASISTENTA SOCIALA

 – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

 – Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

 Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica:  Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica:  Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu tematica cu tematica legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. HG 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap. cu tematica:  normele metodologice aprobate prin HG 268/2007 de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu tematica:  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica  Codului muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicat cu modificarile si completarile ulterioare

 Pentru Referent – 174441 – Clasa III, Grad asistent, SERVICIU ASISTENTA SOCIALA

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

– Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica:  Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare. cu tematica Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica cu tematica Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;
 1. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu tematica cu tematica legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. HG 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap  cu tematica:  normele metodologice aprobate prin HG 268/2007 de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 1. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.
 1. HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu tematica:  HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 1. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu tematica:  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 1. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica:  Codului muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicat cu modificarile si completarile ulterioare

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R.

Persoane de contact:

Posedaru, Monica , Referent, 0720057489, monica.posedaru@municipiulsacele.ro

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close