(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Inițiere P.U.Z. și R.L.U. aferent – ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE”, strada Ecologiștilor – strada Rampei, Municipiul Săcele

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE”, strada Ecologiștilor – strada Rampei, Municipiul Săcele, P.U.Z. inițiat de Saran Vitalie.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 03.07.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție însoțit de avizul de oportunitate. Documentație atașată

Până la data de 16.07.2020, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print