(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Inițiere P.U.Z. și R.L.U. aferent – „HALĂ PRESTĂRI SERVICII ȘI COMERȚ”, strada Rampei (extravilan), Municipiul Săcele

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – ”HALĂ PRESTĂRI SERVICII ȘI COMERȚ”, strada Rampei (extravilan), Municipiul Săcele, PUZ inițiat de SC AZET DT SRL.

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 16.07.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție și documentația în vederea emiterii avizului de oportunitate. Documentație atașată

Până la data de 30.07.2020, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print