(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare PUZ Szelyes Ioan

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 01.08.2013, pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afişate următoarele documente:

  1. Memoriu General şi Regulament aferent Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe şi baza sportivă, str. Câmpului-Pârâu Baciu, Săcele”;
  2. Piese desenate-Plan încadrare în PUG, situaţia existentă, reglementări urbanistice, proprietate terenuri;

Până la data de 16.08.2013, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă – domna Alina Vănăşilă.

print