(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare PUZ SC Braşov Solar Energy SRL Etapa Elaborării Propunerilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 08.02.2013, pe site-ul Municipiului Sacele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afişate urmatoarele documente:

1. Memoriu General Plan Urbanistic Zonal „Amplasare parc panouri fotovoltaice”, zona DJ103B, extravilan municipiul Săcele
2. Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Amplasare parc panouri fotovoltaice”, zona DJ103B, extravilan municipiul Săcele
3. Piese desenate – Plan încadrare în zonă, situaţia existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări echipare edilitară, situaţia juridică-circulaţia terenurilor.
Până la data de 24.02.2012, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.
Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă – d-na Alina Vănăşilă.

 click aici pentru a vizualiza Încadrarea în zonă

click aici pentru a vizualiza Memoriu şi Regulamentul

click aici pentru a vizualiza Reglementări Urbanistice

click aici pentru a vizualiza Reglementări Edilitare

click aici pentru a vizualiza Situaţia existentă

click aici pentru a vizualiza Situaţia juridică

 

print