(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare PUD modificator construire locuinţă S+P+M strada Anotimpurilor F.N., aprobat prin HCL nr.139/26.07.2007

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica si ale Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, incepand cu data de 06.03.2013, pe site-ul Municipiului Sacele precum si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

1. Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local pentru aprobare pentru Plan urbanistic de detaliu modificator PUD „Construire locuinta S+P+M, str. Anotimpurilor F.N.”, aprobat prin HCL nr. 139 din 26.07.2007,

2. Expunere de motive şi raport de specialitate la proiectul de hotărâre al Consiliului Local pentru aprobare Plan urbanistic de detaliu modificator PUD „Construire locuinta S+P+M, str. Anotimpurilor F.N.”, aprobat prin HCL nr. 139 din 26.07.2007;

3. Memoriu General si Regulament local de urbanism Plan urbanistic de detaliu modificator PUD „Construire locuinta S+P+M, str. Anotimpurilor F.N.”, aprobat prin HCL nr. 139 din 26.07.2007;

4. Piese desenate – Plan incadrare in zona, situatia existenta, reglementari urbanistice, regimul juridic, retele tehnico-edilitare .

Pana la data de 07.04.2013, cei interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr.17 – Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabila pentru relatia cu societatea civila – d-na Alina Vanasila.

print