(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț privind valoarea impozabilă a clădirii

Având ȋn vedere modificarea art.460, alin. 6 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin Legea 296/18.12.2020, vă informăm că ȋncepând cu data de 24.12.2020, articolul de lege mai sus menţionat prevede:

“Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.”

În situația în care un contribuabil persoană fizică deține în proprietate un imobil clădire cu destinație NEREZIDENȚIALĂ pentru care a depus în anul 2016 un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la data de 31.12.2015, pentru a putea beneficia în anul 2021 de prevederile art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cotă mică de impozitare), este necesar să depuneți, în copie conformă cu originalul, noul raport de evaluare, ca anexă la declarația de impunere (model ITL 001), până la primul termen de plată din anul 2021, respectiv până la data de 31.03.2021.

Declarația de impunere însoțită de actul de identitate al proprietarului și de raportul de evaluare se pot comunica pe email la adresa primaria@municipiulsacele.ro
Vă mulțumim pentru colaborare!

ATENȚIE! În conformitate cu prevederile art.159 alin.2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare “ Pentru bunul ce se întrăinează, proprietarul bunulului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul”.

print