(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare privind amenajamentul pastoral

Pentru punerea în valoare (marcarea) a masei lemnoase din vegetație forestieră crescută pe pășunile și fânețele proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, este necesar să prezentați la Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. din strada Fagului, nr.46, Săcele, copie după amenajamentul pastoral realizat la solicitarea proprietarului de către o firmă specializată.

       Exemple firme specializate:

  • S.C. ALMI FOREST S.R.L.-TEL 0741.154893;
  • S.C. FOREST DESIGN S.R.L.-TEL 0744.706211;
  • S.C. NITOI AMENAJĂRI S.R.L.-TEL 0744.763570;
print