(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

INFORMARE Privind documentația de urbanism PUZ Modificator Apa Rece-Camping Dârste aflată în etapa de avizare

Ca urmare a preluării observațiilor/ sugestiilor/ opininilor cetățenilor în urma parcurgerii etapelor de informare și consultare conform   Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, precum și ale instituțiilor cu atribuții de avizare, din data de 20.12.2019 până în data de 10.01.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate Regulament Local de Urbanism PUZ Modificator Apa Rece-Camping Dârste și planșa de reglementări urbanistice.

Documente atașate

Anexe aferente Regulamentului

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă

print