(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare P.U.Z. Extindere service existent și reamenajare spațiu existent, Etapa pregătitoare

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent «Extindere service existent și reamenajare spațiu existent» Municipiul Săcele, P.U.Z. inițiat de S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 14.06.2016, pe website-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat avizul prealabil de oportunitate.

Până la data de 27.06.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă este Alina Vănășilă.

print