(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare P.U.Z. Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare – Etapa pregătitoare

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent «Construire locuinţe individuale și funcțiuni complementare str.Lanurilor», Municipiul Săcele,  P.U.Z. inițiat de Paniti  Izabella, Chișcă Gheorghe, Orban Mihai, Gherman Sorin Andrei, Stanciu Gabor, Stanciu Diana, Gheorghiță Mutu Adrian.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 14.06.2016, pe website-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat avizul prealabil de oportunitate.

Până la data de 27.06.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertatii nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă este Alina Vănășilă.

print