(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare nu manipulare

În privința informațiilor eronate și manipulatoare apărute pe site-ul ”săceleanul.ro” în articolul ”Domnule Primar Virgil Popa: a fost sau n-a fost?”, pentru corecta și buna informare a cetățenilor aducem următoarele precizări:

– pentru cele două terenuri din zona Timișul-Sec, identificate cu CF nr 113310 Săcele, sub nr.cad. 113310 și 113373, situate în Municipiul Săcele, a existat o solicitare scrisă din partea SC FIN-ECO SA, prin care își exprimă intenția  de a cumpăra terenurile respective pentru extinderea activității;

– conform Legii 215/2001 a administrației publice, art. 123, alin (2) ”vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică  organizată în condițiile legii”. Pentru aceasta este nevoie de un raport de evaluare care să determine valoarea de piață a terenurilor, respectiv  prețul minim de pornire a licitației;

– astfel un expert evaluator, autorizat ANEVAR,  a întocmit un Raport de evaluare cu scopul estimării valorii de piață a terenurilor și stabilirii unei valori minime sub care nu se recomandă tranzacționarea;

– conform legii Raportul de evaluare se supune aprobării Consiliului Local. Proiectul a fost discutat pe comisii de consilierii locali și s-au emis următoarele avize: Comisia 1 – discuții în plen, Comisia 2 – aviz favorabil cu discuții în plen, Comisia 3 – nu face obiectul, Comisia 4 – aviz favorabil;

– Consiliul Local având în vederea recomandarea expertului evaluator, respectiv prețul minim de pornire al licitației, poate propune și vota un preț mai mare.

În final, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, deoarece a apărut oportunitatea unei investiții majore a municipalității în zona respectivă, mult mai avantajoasă pentru Municipiul Săcele.

Prin urmare, considerăm insinuările consilierului PNL Sterpu o simplă încercare de manipulare a actului administrativ în interese strict electorale și de capital de imagine. Nu Primăria Municipiului Săcele decide prețul de la care începe o licitație publică, ci consilierii locali, pornind de la prețul minim al expertului evaluator. Două din cele trei comisii implicate au dat aviz favorabil, urmând ca în plen să hotărească, conform legii, prețul de începere al licitației. Acesta este mersul firesc al oricărui proiect de hotărâre al Consiliului Local pe care consilierul local PNL Sterpu nu prea îl cunoaște.

Din iunie 2016, la Săcele, unul din principiile care guvernează actul administrativ este transparența decizională și vă asigurăm că acest  fapt va fi respectat și de aici înainte, interesul cetățenilor urmând să primeze întotdeauna.

print