(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Informare intenţie elaborare PUZ Nemeti Maria

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de elaborare a PUZ si RLU aferent – „Locuinţe unifamiliale între drumurile  DE296 şi DE300, Săcele”,  PUZ iniţiat de Nemeti Maria.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 03.07.2013, pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afişat avizul prealabil de oportunitate.

Până la data de 12.07.2013, cei interesaşi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind proiectul propus la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Piaţa Libertăţii nr.17 – Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civil – doamna Alina Vănăşilă.

print