(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Indicatori cu privire la execuția bugetelor locale pe trimestrul I 2016

În conformitate cu prevederile art.57 alin 2ˆ1 din Legea nr-273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ataşăm  stabiliți în baza Ordinului comun al Ministrului Administrației și Internelor și Ministrului finanțelor Publice nr.244/2651/2010.

indicatori_executie_trim_I_2016

print