(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Încheierea Contractului având ca obiect Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune

În urma licitației deschise având ca obiect Delegarea Gestiunii  Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, vă informăm că s-a încheiat Contractul cu nr.92/08.12.2014 având ca obiect Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, între Municipiul Săcele și Societatea Comercială Cibin S.R.L. desemnată căștigătoare. Contractul de concesiune s-a încheiat pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate prelungirii acestuia, prin act adițional.

Contractul cuprinde următoarele operațiuni:

 • Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la populaţie;
 • Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor biodegradabile de la populaţie (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare gard viu, copaci);
 • Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi reamenajări, de la populaţie;
 • Colectat, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi asimilabile de la Agenţii Economici şi Instituţii Publice;
 • Colectat, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor biodegradabile  (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare copaci)şi asimilabile de la Agenţii Economici şi Instituţii Publice;
 • Colectat, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi reamenajări şi asimilabile de la Agenţii Economici şi Instituţii Publice;
 • Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale;
 • Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale din întreţinere zone verzi adiacente, deşeuri vegetale stradale  accidentale şi biodegradabile;
 • Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor stradale din întreţinere zone verzi adiacente, deşeuri vegetale stradale  accidentale şi biodegradabile;
 • Măturatul manual;
 • Întreţinerea căilor publice;
 • Măturatul mecanizat;
 • Ras la rigolă (la bordură);
 • Întreţinere zone verzi adiacente;
 • Spălatul carosabilului;
 • Stropitul carosabilului;
 • Operațiuni diverse;
 • Curăţarea mecanizată a carosabilului de zăpadă (pluguit);
 • Combaterea poleiului pentru beton – antiderapant NaCl sau CaCl2 cu sort de balastieră 0,4mm-4,8 mm;
 • Combaterea poleiului pentru macadam – antiderapant fără NaCl sau CaCl2 cu sort de balastieră 4,8 mm;
 • Combaterea poleiului pentru drum cu suprafaţă din beton asfaltic – cu NaCl sau CaCl2 cu sort de balastieră 0,4 mm în amestec cu sare;
 • Curăţatul manual al zăpezii şi gheţii;
 • Încărcatul şi transportul zăpezii şi gheţii;
print