(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 25 ianuarie - 10.67  |  

Anunț de Participare în atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local

I). Autoritate finanțatoare: Consiliul Local al Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, strada Piața Libertății nr. 17, tel.0268/276164, fax. 0268/273091, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2015.
Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele este reglementată de Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele, la adresa nr. www.municipiulsacele.ro sau la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, strada Piața Libertății nr. 17,camera 13.
Din bugetul local al Municipiului Săcele vor fi finanțate proiecte de interes local în domeniile: Culturale, Educație civică, Sociale, Protectia mediului, Sportive, pentru cultele religioase. Cererile de finanțare, întocmite conform modelului prevăzute în Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015 se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, strada Piața Libertății nr. 17, camera 13. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de programe/proiecte pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Săcele este  09 octombrie 2015, ora 14:00.
Precizăm că accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociațiilor și fundațiilor care solicită finanțare de la bugetul local. Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare și selecționare desemnată prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015, lista finală a câștigătorilor urmând să fie aprobată prin Hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Săcele.
Menționăm că pe anul 2015, au fost cuprinse alocații bugetare doar în domeniile: Culturale,  Sportive și Culte religioase.
Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție pot fi obținute la sediul Primăriei Municipiului Săcele, strada Piața Libertății nr. 17 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele, la adresa nr. www.municipiulsacele.ro
II). Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei şi să le depună la sediul autorităţii finanţatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatului selecţiei.
Contestaţiile se soluţionează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
III). În vederea participării la procedura de selecţie, solicitanţii pot procura gratuit documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de programe, proiecte, de la sediul Primăriei Municipiului Săcele, strada Piața Libertății nr. 17  sau la  tel. 0747035168.
PRIMAR 
Ec. NISTOR RADU FLOREA
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close