(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

În atenția proprietarilor de terenuri situate  în Tarlaua 33 Parcela F. 187/69 – UAT Săcele – detaliu  

ANUNȚ PREALABIL

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Județ Brașov, UAT Brașov

În atenția proprietarilor de terenuri situate  în

Tarlaua 33 Parcela F. 187/69 – UAT Săcele – detaliu

Unitatea administrativ teritorială Săcele, județul Brașov, anunță afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru Tarlaua 33 Parcela F. 187/69 – UAT Săcele – detaliu, pentru o perioadă de 30 zile, conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 29.04.2022.

Data de sfârșit a afișării: 28.05.2022.

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Piața Libertății, nr. 17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 30 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului, camera. 13.

print