(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Implementarea proiectului de Mobilitate Leonardo da Vinci LLP-LdV/PLM/2013/RO/311 cu titlul “Dezvoltarea turismului-un pas spre dezvoltare durabilă”, finanţat de Uniunea Europeană

În luna septembrie 2013 Municipiul Săcele, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanţare nr.34/16.09.2013 pentru Implementarea proiectului de Mobilitate Leonardo da Vinci LLP-LdV/PLM/2013/RO/311 cu titlul  “Dezvoltarea turismului-un pas spre dezvoltare durabilă” , finanţat de Uniunea Europeană.

Programul are ca scop promovarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un reper de calitate la nivel mondial.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

– însuşirea de către participanţi a unor metode şi instrumente moderne de marketing şi promovare turistică , inclusiv cele bazate pe tehnologia informaţiei

-dobândirea de noi competenţe lingvistice prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză

-familiarizarea participanţilor cu relaţiile sociale şi de muncă din ţara gazdă şi cu valorile culturale şi istorice ale acestei ţări, exersând astfel cetăţenia europeană

În cadrul proiectului 15 participanţi, selectaţi dintre angajaţii Primăriei din departamentele de specialitate şi membri Consiliului Local, au participat la stagii de pregătire profesională.

Stagiile de pregătire au fost organizate în trei fluxuri :

-Fluxul Grecia – 31.03.2014 – 13.04.2014

-Fluxul Portugalia – 28.04.2014-11.05.2014

-Fluxul Spania – 05.05.2014-18.05.2014

Pregătirea participanţilor a constat în mai multe module de pregătire: pregătire lingvistică (curs de limba engleză), pregătire pedagogică şi pregătire culturală care s-au desfaşurat în România înainte de plecarea în mobilitate, şi pregătiea de specialitate care s-a efectuat în localităţile de stagiu.

La finalul plasamentului participanţii au dobândit abilităţi şi competenţe necesare pentru elaborarea şi implementarea unor strategii eficiente de promovare turistică recunoscute prin certificatul Europass Mobility.

Proiectul a fost primul de acest fel implementat de Municipiul Săcele, mobilităţile s-au desfăşurat în bune condiţii şi participanţii s-au declarat mulţumiţi de activităţile desfăşurate.

print