(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

HOTĂRÂREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI SĂCELE Nr. 6/29.05.2020

În conformitate cu prevederile art. 9-11 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor:

– art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național De Management Al Situațiilor De Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

– Dispoziției Departamentului pentru Situații de Urgenta nr. 523/25.02.2020 referitoare la măsurile  necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

– Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

– Hotărârii nr. 7/11.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

– Hotărârii nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional  şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor,  în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

– Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-COV-II pe durata stării de alertă

–  Procesului Verbal al ședintei Comitetului Local Pentru Situații De Urgență al Municipiului Săcele din data de 29.05.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI SĂCELE

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Începand cu data de 01.06.2020, pe raza Municipiului Săcele se redeschid cele trei terenuri de sport multifuncționale, cu respectarea normelor de distanțare socială.

Art. 2 Începand cu data de 15.06.2020 se redeschid obiectivele turistice Canionul 7 Scări și Tiroliana, cu respectarea tuturor normelor ce se impun în vederea prevenirii infectării cu SARS-COV-II.

Art. 3. Până la noi reglementări, activitățile desfășurate la Centrul Multicultural și Educațional din Municipiul Săcele și  la Sălile de Sport de pe raza Municipiului Săcele rămân în continuare suspendate.

Art. 4. Până la noi reglementări, locurile de joacă de pe raza Municipiului Săcele rămân în continuare închise.

Prezenta hotărare este executorie pentru toate categoriile de persoane cu domiciliul/rezidența în Municipiul Săcele sau aflate în tranzit prin Municipiul Săcele.

Prezenta hotărâre se va face publică, totodata transmițându-se ca document oficial tuturor structurilor implicate pentru punerea în aplicare.

print