(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ghidurile solicitantului aferente submăsurilor – procesarea produselor agricole și a celor pomicole

Prin prezenta va aducem la cunoștiinta faptul ca lncepand cu data de 13.05.2021, Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale a publicat versiunile consultative ale Ghidurilor solicitantului aferente submasurilor 4.2,4.2a,6 .1,6.2,6.3,6.4,9.1,16.4,16.4a,17.1 – procesarea produselor agricole și a celor pomicole (4.2 ~i 4.2a),4.3A (Componenta – lnfrastructura de acces agricola), instalarea tinerilor fermieri (6 .l), sprijinirea fermelor mici (6.3), investitii in activitati neagricole in mediul rural (6.2,6.4), sprijinirea grupurilor de producatori agricoli (9.1) și cooperare (16.4;16.4a-domeniul pomicol), investitii in exploatatii agricole (4,1}, prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor(17.1). In vederea unei corecte informari cu privire Ia accesare acestor submasuri, OJFIR Brașov intentioneaza organizarea unei intalniri cu potentialii solicitanti ai acestor submasuri in data de 07.07.2021,ora 11:00, la Centrul Multicultural și Educational din Sacele, jud.Brașov.

print