(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Finalizarea proiectului – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, Municipiul Săcele

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini anunță finalizarea proiectului

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a derulat în baza contractului de finanțare nr. POCU 137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, municipiul Sacele”, cu finanțare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 –  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori.

Valoarea totală a proiectului a fost  de 227.107,70 lei, din care 215.752,32 lei au reprezentat finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și 11.355,38 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de consolidarea parteneriatului local în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Gârcini și zonei funcționale aferente cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL.

Proiectul a reprezentat prima etapă în implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității), care a constat în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională.

Principalele rezultate generate de implementarea proiectului au fost:

  • Realizarea unui recesământ în Zona Urbană Marginalizată, implementarea unui chestionar de percepție în zona funcțională și elaborarea unui studiu de referință care a permis delimitarea finală și validarea teritoriului vizat prin SDL
  • Organizarea a 5 întâlniri cu reprezentanții comunității, cu privire la: delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu; identificarea principalelor nevoi ale comunității; identificarea soluțiilor posibile; identificarea măsurilor necesare și prioritizarea acestora; stabilirea conținutului strategiei și a listei indicative de intervenții;
  • Aderarea la Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a 25 noi membri
  • Dezvoltarea capacității operaționale a Asociației prin crearea unui birou funcțional și recrutarea personalului administrativ necesar pentru derularea activității
  • Strategia de Dezvoltare Locală elaborată pentru un teritoriu care include:
  • Zona Urbană Marginalizată cu comunitate roma și case tip mahala reprezentată de străzile Rodnei, Cetinii, Gârciniului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului și Bdul G. Moroianu (numerele 420-472; 413-463)
  • Zona funcțională aferentă, formată din următoarele zone distincte:
  • zona distinctă de case din cartierul Satulung, cu următoarele străzi: Tărlungului, Martin Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan și Oituz (numerele 50-88, 33-49), B-dul. G. Moroianu (numerele 247-411, 230-418) și Mocanilor (numerele 1-3, 2-6).
  • zona distinctă de blocuri din cartierul Electroprecizia, cu străzile Aleea Episcop Popeea și Viitorului

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini

Persoană de contact: Ganea Sorin – Manager proiect, Tel. 0731302369; E-mail: gal.garcini@gmail.com

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close