(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Facilități fiscale la bugetul local în baza O.U.G. nr. 44/14.10.2015

Analizând propunerea instituirii unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilități fiscale prin care se urmărește stimularea achitării de către contribuabil a obligațiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor, stimularea mediului economic și respectiv diminuarea arieratelor bugetare, creșterea procentului de încasare atât din restanțe cât și din curent, aspect de care beneficiază atât persoanele fizice cât și persoanele juridice; Văzând prevederile O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, precum și ale O.U.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările ulterioare, s-a hotărât următoarele:

Art. 1. În cazul obligațiilor de plată datorate bugetului local al Municipiului Săcele, se aplică prevederile O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;

Art. 2. Anularea obligațiilor de plată datorate la bugetul local va fi în cuantum de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante;

Art. 3. La momentul apariției procedurii de aplicare a O.U.G. nr. 44/2015, Consiliul Local al Municipiului Săcele va aproba procedura de acordare a anularii cotei din majorările și penalitățile de întârziere;

Art. 4. Obligațiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise organului de executare fiscală în vederea recuperării, cu excepția amenzilor de orice fel, nu vor fi luate în calcul în vederea acordării anulării obligațiilor de plată accesorii de către organul fiscal;

Art. 5.  (1) Prevederile O.U.G. nr. 44/2015 sunt aplicabile și în cazul obligațiilor de plată principale stabilite prin acte administrative emise de instituții sau autorități publice și care potrivit legii se transmit spre recuperare organului fiscal.

        (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea de anulare a accesoriilor se depune și se soluționează de instituția sau autoritatea publică care a emis actul administrativ.

        (3) La soluţionarea cererii prevăzută la alin. (2), instituţia sau autoritatea publică are în vedere la analiza îndeplinirii condiţiilor, doar obligaţia de plată pentru care are competenţă de stabilire.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close