(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Documentele tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru T 20, T 285/2, T55

ANUNȚ PREALABIL
În atenția proprietarilor de terenuri situate în
Tarlaua 20, Parcela A.90/5/5 – Detaliu; Tarlaua 285/2, Parcelele
A.591/1/11 și A.591/1/12 – UAT Brașov – Detaliu;
Tarlaua 55 Parcela F.1029

Conform art. 40 alin.(7)…(12) din Legea 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății, nr.17, județul Brașov, precum și pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro, s-a procedat astăzi 02.06.2021 la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului (Plan Parcelar și Tabel Parcelar) pentru Tarlaua 20 Parcela A.90/5/5 – Detaliu; Tarlaua 285/2 Parcelele A.591/1/11 și A.591/1/12– UAT Brașov – Detaliu; Tarlaua 55 Parcela F.1029; pentru o perioadă de 60 zile calendaristice.
Data de început a afișării: 02/06/2021.
Data de sfârșit a afișării: 31/07/2021.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice, însoțite de documentele doveditoare, se formulează în termen de 60 zile de la data afișării și se depun la sediul Primăriei Municipiului, camera 13.

print