(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Documente şi condiţii în vederea acordării ajutorului de încălzire

Începând cu data de 21 octombrie 2013, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Săcele preia cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri şi energie electrică  conform O.U.G nr. 70/2011, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2013 – martie 2014. Acestea se depun personal de către titularul cererii, la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială din str. Mihai Eminescu  nr. 4 (deasupra Casei Căsătoriilor), cam. 45 şi cam. 46. Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Săcele, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.

DESCARCĂ AICI LISTA LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII PRESTAŢIILOR SOCIALE (AJUTOR SOCIAL, ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI, AJUTOARE ÎNCĂLZIRE) 

DESCARCĂ FORMULARUL TIP  

Acte doveditoare:    

 • cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei- formular tip;
 • copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • certificate de naştere pentru copii minori sub 14 ani;
 • adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
 • proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;
 • chiriaş: contract de închiriere valabil la data depunerii;
 • împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
 • certificat de neurmărire fiscală privind bunurile mobile şi imobile deţinute (pentru toţi membrii majori din familia solicitantă) de la Serviciul de Taxe şi Impozite al Primăriei Municipiului Săcele;
 • Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii după cum urmează: 
 • adeverinţă de salariu cu venitul net (venitul net este format din tichete de masa, prime,bonusuri şi orice alte bonificaţii pe care le acordă angajatorul); 
 • cupoane de pensii;
 • cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani şi extras cont sau mandat poştal pentru luna anterioară;
 • cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar; âcupoane alocaţii de stat pentru copii;
 • alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
 • acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, rentă/subvenţie agricolă, etc.;
 • copie dupa cartea de identitate a vehiculului din care să reiasă anul fabricării  (dacă aveţi în proprietate);
 • pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de gaz;
 •  pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrică – ultima factură + copie a contractului cu furnizorul;

 Notă: Dacă  cererea şi declaraţia pe propria răspundere nu este completată  corect sau nu este însoţită de toate actele doveditoare necesare,aceasta nu va fi preluată de către angajaţii SPLAS.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

Menţionăm că pentru sezonul rece 2012 – 2013, în urma anchetelor sociale efectuate, au fost aplicate amenzi contravenţionale cuprinse între 200 lei şi 1000 lei persoanelor care nu au declarat corect bunurile deţinute, veniturile realizate sau numărul membrilor de familie iar ajutorul de încălzire acordat necuvenit a fost recuperat.

Programul cu publicul de preluare a cererilor,  se va desfăşura numai în perioada 21 octombrie 2013-20 noiembrie 2013 de Luni până Vineri între orele 9:00-14:00

După această dată preluarea cererilor se va face conform actualului program cu publicul al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0268-276164 int. 149 (pentru ajutor încălzire gaz sau energie electrică) sau int. 151(pentru ajutor încălzire cu lemne sau energie electrică.

 

 

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close