(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Descriere Activitate S.P.C.L.E.P Săcele

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului SACELE primeste si solutioneaza cererile cetatenilor pe probleme specifice de evidenta a persoanelor din municipiul SACELE, cât si din localitatile arondate, dupa cum urmeaza: comuna Tărlungeni (sat Tărlungeni, sat Zizin, sat Purcareni sat Carpinis), comuna Budila și comuna Teliu.

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sacele are urmatoarele principale atributii:

  •  întocmeste, pastreaza, tine evidenta, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator;
  • înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii;
  • întocmeste si pastreaza registrele de stare civila, în conditiile legii;
  • întocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, în conditiile legii; actualizeaza, utilizeaza si valorifica Baza de Date Locala, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
  • furnizeaza, în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea „Registrului National de Evidenta a Persoanelor” ( R.N.E.P.); furnizeaza, în conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale populatiei;
  • întocmeste listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor;
  • constata contraventiile si aplica sanctiuni, în conditiile legii;
  • tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate; îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

 FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:

– date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza); – date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii; – date referitoare la domiciliile si resedintele acordate; – date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

Acte necesare-Eliberări acte identitate

Contact: tel. 0268/276.164, int. 117

print