(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Criteriile de departajare pentru admiterea copiilor în creşă

Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă sunt:

 1. Domiciliul părinţilor, cel mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) – 5 puncte pentru fiecare părinte. Se punctează pentru creșa cea mai aproape de domiciliul părinților.
 2. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de la locul de muncă) – 5 puncte pentru fiecare părinte;
 3. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către părinte la forma de zi (dacă este cazul ) – 10 puncte
 4. Fraţi sau surori care frecventează creșa – 5 puncte
 5.  Copii aflaţi în plasament în vederea adopţiei – 5 puncte
 6.  Copii gemeni/tripleţi ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 5 puncte pentru fiecare copil
 7. Familie cu mai mulţi copii minori ( se vor ataşa copii după certificatele de naştere a copiilor) – 2 puncte pentru fiecare copil
 8.  Familie cu părinte unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care se încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul) –10 puncte;

(10) Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

 1. celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte;
 2. celor care îşi vor relua activitatea din luna septembrie – 4 puncte; octombrie – 3 puncte; noiembrie – 2 puncte; decembrie – 1 punct.

(11) Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte (se va ataşa ancheta socială):

 1. Copil/frate/soră/părinte cu dizabilităţi ;
 2. copii aflaţi în tutela altor persoane din familie conform prevederilor legale în vigoare;
 3. copii luaţi în plasament în familie;
 4. copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.
print