(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 24 septembrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 24.09.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice nr. 22/2014  întocmită de S.C. AG Serv Construct S.R.L. privind „Extindere rețea de canalizare ape pluviale în Municipiul Săcele, prin realizarea unui colector principal pe străzile Anna Bereczky, Iernii și Anotimpurilor” şi a valorii totale a investiției de 1.673.412 lei cu T.V.A. inclus – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice ,,Ridicare topografică în vederea identificării terenului situat în Municipiul Săcele str. Zizinului nr. 8,  înscris în  F. 107054  Săcele, sub  nr. top 7010/3/3,  în de suprafaţă de 1.000 mp”,  aflat în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi darea în folosinţă gratuită a acestuia către Biserica  Ortodoxă  Română Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul Protopopiatul Ortodox Român Săcele,  cu destinaţia de cimitir  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice ,,Ridicare topografică în vederea identificării terenului situat în Municipiul Săcele str. Zizinului nr. 8, înscris în F. 107055 Săcele, sub  nr. top 7010/3/4,  în de suprafaţă de 3.004 mp’’, aflat în proprietatea publică a Municipiului Săcele şi darea în folosinţă gratuită a acestuia către Biserica  Ortodoxă  Română Cernatu Protopopiatul Ortodox Român Săcele, cu destinaţia de cimitir – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ,,Zonă de locuințe unifamiliale – str. Câmpului f.n.,  intravilan Municipiul Săcele” –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investițiilor: drum auto forestier ,,Valea Baciului-Șapte Izvoare” și Drum auto forestier   ,,Poiana Angelescu-Valea Largă” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului-teren, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, înscris în C.F. 112625 Săcele (nr. C.F. vechi 682A+9 Cernatu), sub nr. top. 1174/2, 1175/2, în suprafaţă de 2.093 mp, situat în Municipiului Săcele, str. Ady Endre nr. 112  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvică a unor terenuri cu destinaţie forestieră de la folosinţa  ,, pădure” la folosinţa de  ,,drum auto forestier” pe traseele Valea Baciului-Şapte Izvoare şi Poiana Angelescu-Valea Largă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 2015  pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională  în altă  localitate decât cea de reședință – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
  9. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței nr. 335/CA, pronunțată de Tribunalul Brașov  în dosarul nr. 2337/62/2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close