(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocarea în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 23 martie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 23.03.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PASCU LUCIAN ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui COPOŢ  GEORGE-ROBERT – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei către Asociația Sportivă Săcele și, respectiv, a sumei de 3.000 de lei către Clubul Sportiv Brașovia Brașov cu destinaţia de premiere a sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/ sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz  la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului Bulevardul Brașovului –Piața Libertății- Bulevardul George Moroianu şi alipirea imobilelor aferente- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr.2, identificat în CF nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV şi aprobarea închirierii acestuia, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI  DEMOCRAȚILOR  – FILIALA BRAŞOV- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.103301 Săcele, nr. cad.1154/1, nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 1.244 mp, CF nr.101087 Săcele, nr.cad.1155, nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 în suprafață de 1.500 mp și, respectiv, în B-dul Brașovului nr.162, identificat în CF  nr.113302 Săcele, nr. top.144 în suprafață de 2240 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele  pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţia  publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr.98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2017  la  contractele  de închiriere  pentru suprafața totală de  1650,82 ha, cu destinația de pășune (pajiști),  aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă  Brașov (AMB) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația Clusterului Regional Electrotehnic (ASCRET)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația ”Orașe Energie în România” (OER)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția de Dezvoltare  Durabilă  a Județului Brașov (ADDJB)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 15 mc lemn lucru rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993) către Parohia Ortodoxă Turcheș I, Săcele -iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 10 mc lemn foc către Parohia Ortodoxă Timiș, Protopopiatul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc,  unui număr de 16 pensionari silvici iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului Săcele a domnului Géczi Gellért .- initiatori consilieri locali;
print