(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocarea în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 23 martie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 23.03.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PASCU LUCIAN ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui COPOŢ  GEORGE-ROBERT – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei către Asociația Sportivă Săcele și, respectiv, a sumei de 3.000 de lei către Clubul Sportiv Brașovia Brașov cu destinaţia de premiere a sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/ sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz  la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului Bulevardul Brașovului –Piața Libertății- Bulevardul George Moroianu şi alipirea imobilelor aferente- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr.2, identificat în CF nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV şi aprobarea închirierii acestuia, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI  DEMOCRAȚILOR  – FILIALA BRAŞOV- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.103301 Săcele, nr. cad.1154/1, nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 1.244 mp, CF nr.101087 Săcele, nr.cad.1155, nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 în suprafață de 1.500 mp și, respectiv, în B-dul Brașovului nr.162, identificat în CF  nr.113302 Săcele, nr. top.144 în suprafață de 2240 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele  pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţia  publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr.98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2017  la  contractele  de închiriere  pentru suprafața totală de  1650,82 ha, cu destinația de pășune (pajiști),  aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă  Brașov (AMB) – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația Clusterului Regional Electrotehnic (ASCRET)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația ”Orașe Energie în România” (OER)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Gârcini”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția de Dezvoltare  Durabilă  a Județului Brașov (ADDJB)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 15 mc lemn lucru rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993) către Parohia Ortodoxă Turcheș I, Săcele -iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 10 mc lemn foc către Parohia Ortodoxă Timiș, Protopopiatul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc,  unui număr de 16 pensionari silvici iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului Săcele a domnului Géczi Gellért .- initiatori consilieri locali;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close