(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare şedinţă ordinară în ziua de 18 iulie 2013

Primarul Municipiului Săcele, având în vedere  art. 39 alin. 1,  alin. 3  şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  dispune convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele care va avea loc la data de 18.07.2013 ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în Piata Libertăţii nr.17,  în sala de sedinţe,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI

print