(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 31 august 2015

Primarul  Municipiului  Săcele, având în vedere dispoziţiile art. 39  alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în  data de 31.08.2015 orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
print