(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 28 ianuarie 2016

Primarul Municipiului Săcele, având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în ședință ordinară,  Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 28.01.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+E+M, Municipiul Săcele, str. Livezii, nr. 20 C” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2015-  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2015- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Subvenţie privind Serviciile de Transport Public Local de călători pe anul 2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Administrare asupra imobilului – Cămin Internat din cadrul Grupului Școlar Industrial Victor Jinga, situat în Muncipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația Clusterului Regional Electrotehnic (ASCRET), pe anul 2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB), pe anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.5 din H.C.L. nr.15/31.01.2013 pentru participarea Municipiului Săcele la constituirea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de membru asociat, în cadrul Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 12. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 93/25.06.2015 privind concesionarea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 1200 mp, situate în Municipiul Săcele, zona Brădet înscrisă în C.F. nr. 111819 Sacele, sub nr.cad 111819, cu destinația „Locuri de parcare autoturisme” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a rețelei de alimentare cu apa și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare catre S.C. Compania APA Brașov S.A.  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 14. Proiect de hotărâre privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2016 si a prețurilor de vânzare către populatie – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 15. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 17. Proiect de hotărâre privind acceptarea, sub formă de donație de la Organizația Blythswood Care,  a autospecialei de pompieri marca Scania  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 18. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele”  animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
print