(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 28 ianuarie 2016

Primarul Municipiului Săcele, având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în ședință ordinară,  Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 28.01.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+E+M, Municipiul Săcele, str. Livezii, nr. 20 C” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2015-  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2015- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Subvenţie privind Serviciile de Transport Public Local de călători pe anul 2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Administrare asupra imobilului – Cămin Internat din cadrul Grupului Școlar Industrial Victor Jinga, situat în Muncipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația Clusterului Regional Electrotehnic (ASCRET), pe anul 2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB), pe anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.5 din H.C.L. nr.15/31.01.2013 pentru participarea Municipiului Săcele la constituirea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de membru asociat, în cadrul Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 12. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 93/25.06.2015 privind concesionarea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 1200 mp, situate în Municipiul Săcele, zona Brădet înscrisă în C.F. nr. 111819 Sacele, sub nr.cad 111819, cu destinația „Locuri de parcare autoturisme” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a rețelei de alimentare cu apa și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare catre S.C. Compania APA Brașov S.A.  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 14. Proiect de hotărâre privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2016 si a prețurilor de vânzare către populatie – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 15. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 17. Proiect de hotărâre privind acceptarea, sub formă de donație de la Organizația Blythswood Care,  a autospecialei de pompieri marca Scania  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 18. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele”  animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close