(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 25 iunie 2015

Primarul  Municipiului  Săcele, Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 25.06.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 72 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități  a câte  2 m3 material  lemnos  pentru foc, sub forma de ajutor pentru încălzirea locuinței, unui număr de 100 familii nevoiașe, cu domiciliul în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, în suprafață de 16,80 mp, situat la etajul Policlinicii Municipiului Săcele, județul Brașov, înscris în C.F.  430 Săcele, sub nr. top. 7141/1/1/1/1/1/1/29, nr. cad. 1116-C1-U29, cu destinația  „desfășurare servicii medicale” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3,0 mc lemn de foc/persoană, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 44 de persoane veterani de război și văduve de veterani de război –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre pentru acordarea de înlesniri  la plata obligațiilor  fiscale datorate bugetului local pentru Grosu Ana Mihaela – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea prețului pentru vânzare și aprobarea vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 105, titularului contractului de concesiune – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unei suprafețe de teren de 440 mp situate în Municipiul Săcele, Zona Brădet, identificată în C.F. nr. 111820 Săcele, sub nr. cad. 111820, în vederea extinderii construcției existente, către S.C. ALISTOR COMEXIM S.R.L. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren de 1.200 mp situate în Municipiul Săcele, Zona Brădet, înscrisă în CF nr.111819 Sacele, sub nr. cad. 111819, cu destinaţia  „locuri de parcare autoturisme” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna mai 2015  pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Subvenţie pentru Transportul Public Local de Călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc/persoană pentru încălzirea locuinţelor, unui număr de 14 pensionari silvici;
print