(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 25 iunie 2015

Primarul  Municipiului  Săcele, Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 25.06.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 72 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități  a câte  2 m3 material  lemnos  pentru foc, sub forma de ajutor pentru încălzirea locuinței, unui număr de 100 familii nevoiașe, cu domiciliul în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, în suprafață de 16,80 mp, situat la etajul Policlinicii Municipiului Săcele, județul Brașov, înscris în C.F.  430 Săcele, sub nr. top. 7141/1/1/1/1/1/1/29, nr. cad. 1116-C1-U29, cu destinația  „desfășurare servicii medicale” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3,0 mc lemn de foc/persoană, pentru încălzirea locuințelor, unui număr de 44 de persoane veterani de război și văduve de veterani de război –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre pentru acordarea de înlesniri  la plata obligațiilor  fiscale datorate bugetului local pentru Grosu Ana Mihaela – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea prețului pentru vânzare și aprobarea vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 105, titularului contractului de concesiune – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unei suprafețe de teren de 440 mp situate în Municipiul Săcele, Zona Brădet, identificată în C.F. nr. 111820 Săcele, sub nr. cad. 111820, în vederea extinderii construcției existente, către S.C. ALISTOR COMEXIM S.R.L. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de teren de 1.200 mp situate în Municipiul Săcele, Zona Brădet, înscrisă în CF nr.111819 Sacele, sub nr. cad. 111819, cu destinaţia  „locuri de parcare autoturisme” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna mai 2015  pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Subvenţie pentru Transportul Public Local de Călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc/persoană pentru încălzirea locuinţelor, unui număr de 14 pensionari silvici;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close