(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Convocare şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 21 mai 2015

Primarul  Municipiului  Săcele, având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune  convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 21.05.2015, ora 14:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2015 o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren de 1 mp în Municipiul Săcele, pentru amplasarea unei stații de protecție catodică pe rețeaua de distribuție gaze, pe durata existenței instalației de protecție catodică – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în alta localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni în suma de 6.715.029,32 lei aprobat prin HCL nr.1/ 08.01.2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 105675, sub nr. cad. 105675, în suprafața de 452.467 mp, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, trecerea în proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de teren de 4.000 mp identificat sub nr.cadastral 111789,  având destinația de cimitir și atribuirea în folosință gratuită a acesteia către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcini, precum și trecerea în proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de teren de 1.358 mp identificată cu nr. cadastral 111790 având destinația de drum- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, Bolnoc nr.105  și întocmirea raportului de evaluare, în vederea vânzării – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Subvenţie privind Serviciile de Transport Public Local de călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuție bugetară pe  anul 2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului “Bloc Locuințe Sociale” din Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, Bloc 45, precum și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de teren de 819 mp, identificată în CF 101449 Săcele, sub nr. cadastral 101449, afectată de construcția Blocului de Locuințe Sociale – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a imobilului “Centru de îngrijire de zi pentru copii aflati în situații de risc” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a două unități locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU;
 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a sediului din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.111, înscris în CF nr. 100160 Săcele, sub nr. top. 211/1, constructii și teren în suprafața de 4.497 mp, către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele – R.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close