(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 28 noiembrie - 0.24  |  

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele, în data de 17 martie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 17.03.2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de zi:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de  specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru sprijinire, îndrumare şi exercitare a controlului financiar-contabil şi de gestiune asupra activităţii asociațiilor de proprietari – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,00 mc lemn de foc, unui număr de 16 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind revocarea dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 169 din 30.08.2007 privind modificarea H.C.L. nr. 168/2006 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Săcele şi punerea la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar a unei suprafeţe de teren şi modificarea anexei nr. 16 la H.C.J.  62/1991, precum şi darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. a suprafeţei de 103,2 ha păşune împădurită – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 36 metri steri lemn foc, pentru Casa Crestină „Csangó Ház” pe durata sezonului rece 2016-2017  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2016 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2015 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  si a programului de  investitii pe anul 2016 ale R.P.L.P.  Săcele R.A.  – iniţiator PRIMAR NISTOR   RADU   FLOREA;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului-construcție situat în domeniul public al Municipiului Săcele, B -dul. George Moroianu nr. l7, înscris în C.F. 104489  Săcele, sub nr.cad.104489-C3, în suprafață de 860 mp, precum și acordarea de scutire de impozite pentru  imobilele atribuite în folosinţă gratuită, pe durata acesteia, în favoarea beneficiarei  Fundația de Asistență Socială și Tineret  Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit,  a unei cantităţi  de 10 m3 lemn rotund răşinoase, sub formă de ajutor de urgenţă în situaţii de necesitate, doamnei Nicuţă Georgeta Lenuţa, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Ciucaş, nr. 53 Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale din  Hotărârea de Consiliul Local nr.  23/ 28.01.2016 pentru  modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafețe de teren de 22 mp, din domeniul public al Municipiului Săcele, la intersecția Bd. Brașovului – str. Gh. Doja, în vederea amplasării unui panou publicitar- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close