(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 27 februarie 2015

PRIMARUL  MUNICIPIULUI  SĂCELE, având în vedere dispoziţiile art.39 alin. (2) şi (3); ale art. 68; ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 27.02.2015, ora 15:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în Piaţa Libertăţii nr.17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini şi a Contractului-cadru de închiriere – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

3.Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial de către S.C. Electroprecizia S.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;

print